แม่ทัพภาค 3 สั่งสำรวจจุดเกิดไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นจิ๋วภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 08.45 น. พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 มอบหมายให้ ร.ท.ธนกฤช ชูเชิด นายทหารประชาสัมพธ์ ศอ.ปกป.ภาค 3 พร้อมด้วย นักบินประจำเครื่องบิน Cassna 182 บินลาดตระเวนสำรวจจุดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ อ.ท่าสองยาว จ.ตาก / อ.สบเมย จ.แม่ฮ่อนสอน / อ.ฮอด , อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ / อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ลี้ ,อ.แม่ทา จ.ลำพูน /อ.เมือง , อ.แม่เมาะ , อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ อ.เด่นชัย จ.แพร่

จากการสำรวจพบว่า ที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีกลุ่มไฟป่าในพื้นที่ 1 จุด จึงได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าดำเนินการดับไฟโดยเร็วที่สุด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม