“สมศักดิ์” มอบนโยบายปราบยาเสพติด – ทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เชิญนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด และมอบนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 1,250 คน เข้าร่วมงาน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่สโมสรทหารบก โดยมีแนวทางให้เพิ่มความเข้มข้น ควบคุม การนำเข้า-ส่งออก สารเคมี คือ โซเดียมไซยาไนด์ เบลซิลคลอไรด์ และเบนซิลไซยาไนด์ มีการขยายผลทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดด้วยการยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรทางการเงิน ค้นหาผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างเร่งด่วน และเอาผิดอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย ป.ป.ส. บูรณาการร่วมกับ 27 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขกรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ฯลฯ

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้แก้กฎหมายยาเสพติดเน้นการยึดอายัดทรัพย์สิน โดยกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้กฎหมายยาเสพติด จำนวน 24 ฉบับ จนมาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเพิ่มโทษกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ให้หนักขึ้น ด้วยการยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ถึง 10 ปี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด ตั้งคณะทำงาน ปราบปรามยึดทรัพย์สินยาเสพติด ภายใต้ปฏิบัติการพาลีปราบยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีสำนักงาน ป.ป.ส. ดีเอสไอ บช.ปส. สมาคมธนาคารไทย สำนักงานอัยการ ป.ป.ง. กรมสรรพากร ร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่ออายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สามารถอายัดทรัพย์สินได้มากถึง 11,003 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการอายัดทรัพย์ 1 แสนล้านบาท จากการขยายผล เป้าหมายกว่า 1,000 เครือข่าย ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 2 เดือน สามารถอายัดทรัพย์สินได้แล้ว 27,717 ล้านบาท โดยล่าสุดกรณีเครือข่ายของ “ตู้ห่าว” สามารถอายัดทรัพย์สินได้มากถึง 5,359.25 ล้านบาท

ส่วนด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ใช้กำไล EM เพื่อเฝ้าระวัง ลดการก่อเหตุ ค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยเชิญชวนให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่เบอร์โทร. สายด่วน 1386 เพื่อรับรางวัลนำจับ 5% ซึ่งที่ผ่านมามีคนโทรแจ้งเพียง 16,000 สายเท่านั้น แต่ชุมชนในประเทศไทยมีมากกว่า 8 หมื่นหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ในอนาคตการแจ้งเบาะแสยาเสพติดจะนำระบบ Blockchain ที่ปกปิดตัวตนมาใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสมีความปลอดภัย 100% และจะเป็นการให้เงินรางวัลนำจับผ่านคริปโตเคอเรนซี่ เพื่อปกปิดและป้องกันผู้แจ้งเบาะแส ช่วยให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย กล้าแจ้งเบาะแสมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ และสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวอีกว่า ได้มีการปลดล็อคพืชกระท่อม จากยาเสพติดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็น 78 ปี ที่ประชาชนรอคอย ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกและใช้พืชกระท่อมตามวิถีท้องถิ่นได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย และยังได้มีการออก พ.ร.บ. พืชกระท่อม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ในปัจจุบันได้มีการร่วมมือกับ อย. ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์พืชกระท่อม โดยเน้นการส่งออกซึ่งมีตลาดที่รองรับขนาดใหญ่รับซื้อสารสกัดจากพืชกระท่อม คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้เป็นประธานมอบทรัพย์สินให้กับผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของสำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ป.ป.ส. ครั้งที่ 6/2566 ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนที่สนใจร่วมประมูล จำนวน 183 รายการ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม