ผาเมือง ร่วมส่วนราชการ ประชุมงานความมั่นคงพื้นที่

ผาเมือง บูรณาการร่วมส่วนราชการ ประชุมประสานงานด้านความมั่นคงพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ

ห้วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 บูรณาการร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, ตำรวจภูธรภาค 5, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5, กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประชุมประสานงานด้านความมั่นคงพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

ในโอกาสนี้ พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทมาโดยตลอด เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม