จดทะเบียนสมรส หนาวสุดของประเทศ ดอยอินทนนท์ 7 องศา รับวาเลนไทน์

เชียงใหม่ จดทะเบียนสมรสสูงที่สุด หนาวสุดของประเทศ บนยอดดอยอินทนนท์ ท่ามกลางอากาศหนาว 7 องศา

ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. 31 อำภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทางอำเภอจอมทอง โดยสำนักทะเบียนอำเภอจอมทอง ประกอบด้วย นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายกอชิ เพรชไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง นางจริยา วงศ์สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง และนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน ฯ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวิวาห์จุดสูงสุดในสยาม “มหัศจรรย์สีสันดอยอินทนนท์” ประจำปี 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่รักที่มีความประสงค์จะสร้างความทรงจำอันแสนหวาน ในวันแห่งความรัก (Valentine Day) 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันเริ่มต้นของสถาบันครอบครัวอันอบอุ่นที่มีคุณค่าแก่ความทรงจำในสถานที่ และบรรยากาศที่สวยงามเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอจอมทอง และจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาย หญิง ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย อันเป็นการสร้างความอบอุ่นมั่นคงให้ครอบครัว

การรักษาสิทธิและสถานภาพบุคคล และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทย การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งงานแบบล้านนา โดยเป็นการจัดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ณ ยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติคู่สมรสต้องเป็นไปเงื่อนไขแห่งกฎหมายว่าด้วยการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และหากสนใจและมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสำนักทะเบียนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-342006 ในวันและเวลาราชการ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม