ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้มตรวจควันดำ ก่อนต่อภาษี

ขนส่งเชียงใหม่ พบรถเข้าตรวจสภาพขอต่อภาษีประจำปีควันดำลดลง ยังคุมเข้มรถคันดำเข้าตรวจสภาพและบนท้องถนนต่อเนื่องเพื่อช่วยลดฝุ่นควันพิษ สถิติรถเข้าตรวจเดือนมค. 66 เกือบ 1 พันคันพบ 77 คัน เดือนกพ. 800 กว่าคัน พบควันดำ 27 คัน เจ้าของรถ ผู้ประกอบการเดินรถตื่นตัวแก้ไขปรับปรุงรถก่อนขอตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีรถประจำปี

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้นายคงศักดิ์ ศรีขี้เหล็ก หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ คงมาตรเข้มงวดกวดขันตรวจรถควัน PM2.5 ต่อรถรถยนต์ทุกชนิด เข้าตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาทั้ง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แตง และอำเภอฝาง และยังได้เน้นย้ำไปสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ต้องตรวจเข้ารถควันดำPM2.5 ให้ได้มาตรฐาน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ดำเนินการในห้วงเวลาที่เกิดฝุ่นควันพิษเพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากในห้วงเดือนมกราคม เริ่มเกิดปัญหาฝุ่นควันไฟป่าเกิดPM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 1 ออกจุดตรวจรถควันดำในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอที่ตั้งสำนักงานขนส่ง สาขา เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นควันพิษPM2.5 ส่วนหนึ่งก็มาจากรถควัน ที่ไปช่วยสะสมในอากาศ

โดยผลการตรวจตรวจควันดำ PM2.5 ของรถทุกชนิดโดยเฉพาะรถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลทุกชนิด ต้องผ่านการตรวจวัดควันดำPM2.5 รถต้องมีค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ในการตรวจสภาพรถ ในเดือนมกราคม 2566 มีรถเข้าตรวจจำนวน 965 คัน ควันดำเกินมาตรฐาน 77 คัน ได้ดำเนินการให้แก้ไขปรับปรุง ผ่านคุณภาพ และเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รถเครื่องยนต์ดีเซลเข้าตรวจ 854 คัน ควันดำเกินมาตรฐาน 27 คัน ซึ่งเห็นว่าเจ้าของรถ ผู้ประกอบการเดินรถ ที่เข้ามาตรวจสภาพรถมีการตรวจสอบปรับปรุงรถให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานก่อนเข้ามาขอตรวจสภาพจำนวนรถควันดำลดลง


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม