ฝนหลวงดับไฟป่า ลดหมอกควันปกคลุม 5 จังหวัดภาคเหนือ

เชียงใหม่ ฝนหลวงขึ้นบินทำฝนหลวงพื้นที่เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุม 5 จังหวัด

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้จัดชุดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้เครื่องบินเกษตร ชนิด CASA จำนวน 2 ลำ บินปฏิบัติการ 2 เที่ยวบิน ช่วงเวลา 13.25 น. – 16.10 น. พื้นที่เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รอยต่อ อ.ลอง จ.แพร่ ,.พื้นที่ป่าไม้ อ.จอมทอง ฮอด จ.เชียงใหม่ ,พื้นที่ป่าไม้ อ.ลี้ จ.ลำพูน รอยต่อ อ.สามเงา จ.ตาก และพื้นที่ป่าไม้ อ.แม่ระมาด แม่สอด จ.ตาก หลังจากปฏิบัติการฝนหลวง พบว่าเมฆมีการก่อตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ อ.ฮอด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม