ศิษย์เก่าจุฬา CU16 มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท หนุน“โครงการฝายปันน้ำใจ CU16”

ศิษย์เก่าจุฬา CU16 ร่วมกับองค์กรเครือข่าย มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท หนุน“โครงการฝายปันน้ำใจ CU16” สร้างฝายตามพระราชดำริในหลวง ร.9 พื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 104 หมู่บ้าน 93,600ฝาย เพื่ออนุรักษ์ป่าขุนน้ำให้ยั่งยืน

เมื่อเช้าวันที่ 10 มี.ค.2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน 2,080,000 บาท จากนายพิทักษ์ ลาภปรารถนา ประธานชมรมศิษย์เก่าน้องใหม่จุฬา รุ่น 2516 พร้อมคณะศิษย์เก่า ทางนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อม นายณัณฐณัชช์ เกิดใหม่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญบ้าน อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นำกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม มาร่วมรับเงินสนับสนุน ตาม “โครงการฝายน้ำใจ CU16”ที่ได้รับการประสานงานจากนายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าจุฬา รุ่น 14 ในการมอบเงินดังกล่าวยังมีภาคเอกชนสนับสนุนเงินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งด้วย

“โครงการฝายน้ำใจ CU16” ชมรมศิษย์เก่าน้องใหม่จุฬา รุ่น 2516 สนับสนุนการสร้างฝายตามพระราชดำริในหลวง ร.9 ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ “ชาวบ้านลงแรงพวกเราสนับสนุนรางวัลในการสร้างฝายชะลอน้ำ” การสนับสนุนสร้างกำลังใจแก่ชาวบ้าน อ.แม่แจ่ม มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อถวายเป็นสักการะแด่ในหลวง ร.9, 2. เพื่อฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9, 3. เพื่อดักตะกอนดินบนภูเขา และชะลอความแรงความเร็วของน้ำบนภูเขา, 4. เพื่อให้อำเภอแม่แจ่ม เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูผืนป่าให้กับอำเภออื่นๆของประเทศ, 5. เพื่อลดการทำลายและเผาป่าของอำเภอแม่แจ่ม

ทั้งนี้การสร้างฝายใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยใช้แรงงานจากชาวบ้านในการสร้างฝายชะลอน้ำให้ครบทั้งอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งมี 104 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 900 ฝาย รวมทั้งหมด 93,600 ฝาย ทาง CU16 มอบเงินให้กับทุกหมู่บ้านๆละ 2 หมื่นบาท จำนวน 104 หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 2,080,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดในการดูแลฝาย และนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาในแต่ละหมู่บ้านต่อไป.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม