“ร่วมกตัญญู” อนุเคราะห์โลงศพบรรจุร่างอาจารย์ ฌาปนกิจในเบื้องต้น

ร่วมกตัญญูอนุเคราะห์โลงศพสำหรับบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 พร้อมเคลื่อนย้ายนำส่งไปยังวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการฌาปนกิจ

วันนี้ 11 มีนาคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย นาย เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัคร พรัอมจนท.และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู ,รถบรรทุก และ โลงศพ จำนวน 30 ใบเพื่อใช้บรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) และ จะเคลื่อนย้ายนำส่งไปยังวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร

เพื่อดำเนินการฌาปนกิจในเบื้องต้น โดยพี่ไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย ตามการร้องขอของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จัดการเรียนการสอน วิชามหกายวิภาคศาสตร์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อประกอบการศึกษาในวิชามหกายวิภาคศาสตร์

ซึ่งบัดนี้การศึกษาในวิชาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีความประสงค์ทำการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ในเบื้องต้น ก่อนนำไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม