เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง 25 อำเภอ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประภัย

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ 25 อำเภอ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประภัย


วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00น นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ/เกษตรตำบล ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น โดยเร่งด่วน ใน พื้นที่ประสบภัย ได้แก่ อำเภอ เมือง แม่ริม สันทราย และจะมีการขัันตอนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

โดย ข้าว ไร่ละ 1,340 บาม/ไร่ พืชไร่พืชผัด1980บาท/ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 4048บาท/ไร่
จากการสำรวจพื้นที่เสียหายจากวาตภัยและพายุลูกเห็บ บริเวณ หมู่ 11 ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ พบว่า มีไม้ผล ประกอบด้วย ส้ม ลิ้นจี่ อะโวคาโด พื้นที่ 1,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม