พล.ร.7 จัดกำลังพลช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลมกรรโชกที่แม่ริม


พล.ร.7 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลมกรรโชกในพื้นที่ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 66 เวลา 15.30 น. ได้เกิดเหตุลมกรรโชกบริเวณพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าเทศบาลริมเหนือ ที่เกิดลมกรรโชกสร้างความเสียหายให้กับร้านค้าบ้านเรือนและมีสิ่งของถูกพัดจนกีดขวางการจราจรบนถนนโชตนา พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 7 ได้สั่งการให้กำลังพลจิตอาสาฯ และ ชป.บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือดำเนินการนำสิ่งของที่กีดขวางการจราจรออกจากเส้นทางถนนโชตนา

และช่วยเหลือประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจากลมกรรโชก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“จะที่ไหนหรือเมื่อไหร่ พล.ร.7 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องชาวแม่ริม”

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม