ผบ.กกล.ผาเมือง มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังพล ปีงบประมาณ 2566

ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2 มอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566

ห้วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2566 พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบำรุงขวัญจาก ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้แก่ กระเป๋าเป้สะพายหลัง, เครื่องแบบทหารคอมแบทเชิ้ต, ผ้าสามเหลี่ยม กองกำลังผาเมือง, กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว และทุนการศึกษา ให้กับกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 ณ ลานหน้าห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้กล่าวถึงข้อห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา และขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เพื่อประเทศชาติ ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม