เรียนฟรี! ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตรใหม่ นวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ เรียนฟรี สมัครด่วนจำนวนจำกัด ไม่เกิน 500 คน

ผศ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ เปิดเผยว่า โครงการนำร่องทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ป.ว.ช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ป.ว.ส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาและปริญญาตรีสามารถเทียบโอนได้ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้

เรียนรับวุฒิปริญญาตรี ฝึกงานก็มีรายได้ เรียนจบแล้วมีงานทำทุกคน พร้อมใบประกาศวิชาชีพจากสมาคมบริหารความเสี่ยงการสื่อสาร สำหรับผู้กู้ยืมเรียน ก.ย.ศ.มีค่าการศึกษา ค่าครองชีพและที่พักระหว่างศึกษาทุกคน พร้อม Tablet Online

ทวิภาคี นายจ้างร่วมทำ MOU ผ่อนชำระหนี้การศึกษาจนจบหนี้ ก.ย.ศ. ระหว่างปฏิบัติงาน

กรณีนักศึกษาเสียชีวิต ตัดหนี้สูญทางการศึกษารับรองรายได้ค่าแรง ขั้นต่ำไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

มีสวัสดิการประกันสังคม ผ่อนที่อยู่อาศัย ผ่อนยานพาหนะ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง

สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ ดร.ธนกร สีลาพัฒน์ และทีมหลักสูตรบริหารธุรกิจ โทร.0909800666

เรียนฟรีสมัครด่วน จำนวนจำกัด ไม่เกิน 500 คน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม