เชียงใหม่ ขึ้นที่ 4 เมืองอากาศแย่โลก เช้านี้เชียงดาว 231 มคก./ลบ.ม.

เชียงใหม่ กลับมาวิกฤตคุณภาพอากาศอันดับ 4 ของโลก ไฟป่าเพิ่มเมื่อวาน 109 จุด เช้านนี้ 90 จุด จุดความร้อนสะสม 4 พันกว่าจุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ขณะที่การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ช่วงเวลา 08.00 น. พื้นที่ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว มีค่า 231 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบไปป่าถึง 26 จุด

จังหวัดเชียงใหม่ฝุ่นควันพิษPM 2.5 เริ่มสะสมมากขึ้นต่อเนื่องถึงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 08.00 น. การรายงานของเว็ปไซต์ https://www.iqair.com ตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีมลพิษแย่ที่สุดของโลก US AQI พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ของเมืองที่คุณภาพแย่ที่สุด มีค่า 168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง

โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ของเว็ปไซด์ AIR4THAI.COM จำนวน 6 จุดเช้าวันนี้ พบว่าที่ พื้นที่ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 231 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ต.หางดง อ.ฮอด, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ซึ่งในตัวเมืองพื้นที่ต.ช้างเผือก และต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากัน

ด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลจาก GISTDA รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 90 จุด เกิดในพื้นป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ เขต สปก. พบจุดความร้อนมากที่สุดอำเภอเชยงดาว รวม 26 จุด รองลงมาอำเภอไชยปราการ รวม 17 จุด และอำเภอแม่แตง รวม 13 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 4.114 จุด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม