ไฟป่าโหม วันเดียวเชียงใหม่พบจุดความร้อนกว่า 200 จุด

เชียงใหม่ ไฟป่าโหมเพิ่มอากาศร้อนวันเดียวพบจุดความร้อนกว่า 200 จุดอำเภออมก๋อย 83 จุดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟป่า

ช่วงบ่าย ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลจาก GISTDA วันนี้ช่วงเช้าพบ 90 จุด ช่วงบ่าบรายงาน พบเพิ่มอีก 126 จุด รวม 216 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ,พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด พบจุดความร้อนมากที่สุดในอำเภออมก๋อย ถึง 93 จุด ยอดจุดความสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 4,240 จุด

ด้านศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อำเภอเชียงดาว ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและดับไฟป่าตามจุดความร้อยพบ 8 จุด บ้านหนองเขียว ม.12 ต.เมืองนะ และบริเวณป่าดอยเย็น หมู่ที่ 3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว ซึ่งทั้งรอบเช้าและบ่ายตรวจพบจำนวน 36 จุด เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง บางพื้นที่ป่าสนผสม กำลังเจ้าหน้าที่ยังคงออกดับไฟป่าเพื่อควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ส่วนใหญ่จะควบคุมไว้ได้

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ของเว็ปไซด์ AIR4THAI.COM เวลา 17.00 น. ทั้ง 6 จุด พบว่าพื้นที่มีค่ามากที่สุด ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 267 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอีก 4 จุดเกินค่ามาตรฐาน ทั้งจุดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก จุดกลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ จุดต.หางดง อ.ฮอด จุดต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม มีเพียงจุดเดียวบนดอสุเทพ มีค่า 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สีเขียว อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม