ผาเมือง บินด่วน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ห่างไกล

ผาเมือง บินด่วน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ห่างไกล

ห้วงเที่ยงวันที่ 27 มีนาคม 2566 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ทหาร แบบ เบลล์ 212 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเด็กทารกเพศชาย อายุ 4 เดือน มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว หมดสติ จากโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม