ศูนย์อำนวยการไฟป่าภาค 3 ระดมอากาศยานทุกรูปแบบปฏิบัติภารกิจเข้าควบคุมไฟป่า

เชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการไฟป่าภาค 3 ระดมอากาศยานทุกรูปแบบปฏิบัติภารกิจเข้าควบคุมไฟป่า

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาค 3 บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภาคเหนือโดยจัดอากาศยานชนิดต่างๆทั้ง เครื่องบิน DA-42 กองทัพอากาศ ใช้ในการตรวจจับความร้อน , เครื่องบิน BT-67 กองทัพอากาศ ใช้ในการทิ้งน้ำสร้างแนวกันไฟ , เฮลิคอปเตอร์ MI-17 กองทัพบก , เฮลิคอปเตอร์ KA-32 กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเฮลิคอปเตอร์ BELL 407 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมกระเช้าตัดน้ำขนาดใหญ่ จะใช้ในการทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ป่าภูเขาสูง และเพื่อให้เห็นขีดความสามารถและสมรรถนะของอากาศยานแต่ละชนิด ในการปฎิบัติภารกิจเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ ณ ฝูงบิน 411 กองบิน 41 จ.เชียงใหม่

ในการนี้ เครื่องบิน DA-42 ได้ทำการขึ้นบินสำรวจค้นหาจุดความร้อน พบการเกิดจุดไฟป่าในพื้นที่ป่าภูเขาสูง บริเวณ อ.แม่แตง และ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดส่ง เฮลิคอปเตอร์ KA-32 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังขยายลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งให้แหล่งน้ำ จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลปฎิบัติการทิ้งน้ำ จำนวน 6 รอบปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร สามารถควบคุมให้ไฟป่าไม่ขยายเป็นวงกว้างได้

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม