“เฉลิมชัย-อลงกรณ์ ” ช่วยชาวนาเพชรบุรี สั่งชลประทานเพิ่มส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำ

“เฉลิมชัย-อลงกรณ์”ทำไวทำจริงช่วยชาวนาเพชรบุรีสั่งการชลประทานเพิ่มส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำขาดต้นกล้าข้าวใกล้ตายปลายคลองกว่า 2 พันไร่

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าววันนี้ภายหลังนำทีมชลประทานเพชรบุรี-ราชบุรีลงพื้นที่ อำเภอเขาย้อยและอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวนาเพชรบุรีหลังจากได้รับการร้องทุกข์จากชาวนาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาในพื้นปลายคลอง 22 โดยพบว่า มีผืนนากว่า2พันไร่เป็นพื้นที่ปลายน้ำปักดำทำนาแล้วต้นกล้าเริ่มงอกแต่กำลังจะตายเพราะขาดน้ำโดยเฉพาะตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพานและตำบลวังตะโกโดยชลประทานจะเพิ่มปริมาณการส่งน้ำมายังคลอง22ด้วยการขยายรอบเวรการส่งน้ำอีก5 วันๆละ 3 ลบ.ม.ต่อวินาทีตั้งแต่วันที่11เมษายน ทำให้ตัวแทนชาวนาและนายณจำรัส พริ้มพราย อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวสะพาน ผู้นำเสนอปัญหาได้แสดงความขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานและที่ปรึกษารัฐมนตรีฯที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ชลประทานจะขุดลอกสาหร่ายน้ำในคลอง22เพื่อให้น้ำเดินได้สะดวกขึ้นอีกด้วย


สำหรับคลองส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาที่มีความยาว 14 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 21,000ไร่ในตำบลทับคาง ตำบลหนองปรงของอำเภอเขาย้อยและตำบลต้นมะพร้าว ตำบลหัวสะพาน และตำบลวังตะโก ของอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายอลงกรณ์ยังได้ขอบคุณดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานและผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีและเพชรบุรีช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเพชรบุรีในครั้งนี้หลังจากตนรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม