ไฟป่าเชียงใหม่ เริ่มลดลง เช้านี้รั้งที่ 3 เมืองอากาศแย่สุดในโลก

เชียงใหม่ ไฟป่าเริ่มลดลง สารภีอำเภอเดียวไม่พบจุดความร้อน อำเภอเชียงดาวพบมากที่สุด เช้านี้ยังอยู่ 1 -3 เมืองอากาศแย่สุดในโลก จากการตรวจสอบพบว่าจุดความร้อนจากไฟป่าในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 พบว่าอำเภอสารภีไม่พบจุดความร้อน อำเภอเชียงดาวพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 1,318 จุด รองลงมาอำเภออมก๋อย จำนวน 1,025 จุด และอำเภอฮอด จำนวน 998 จุด รวมจุดความร้อน 9,553 จุด หากเทียบในห้วงเดียวกันกับปี 2565 พบจำนวน 2,084 จุด เพิ่มขึ้น จำนวน 7469 จุด

เช้าวันนี้ จุดความร้อน จากไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มลดลงหลังจากเกิดไฟไหม้มาต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคม เมษายนล่าสุด ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 10 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 60 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ อำเภอพบมากที่สุด อำเภอเชียงดาว 15 จุด อำเภอสะเมิง 8 จุด อำเภอพร้าว 6 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 9,680 จุด

จากการตรวจสอบพบว่าจุดความร้อนจากไฟป่าในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 พบว่าอำเภอสารภีไม่พบจุดความร้อน อำเภอเชียงดาวพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 1,318 จุด รองลงมาอำเภออมก๋อย จำนวน 1,025 จุด และอำเภอฮอด จำนวน 998 จุด รวมจุดความร้อน 9,553 จุด หากเทียบในห้วงเดียวกันกับปี 2565 พบจำนวน 2,084 จุด เพิ่มขึ้น จำนวน 7469 จุด

ช่วงเวลา 08.00 น. จากการตรวจสอบ เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก US AQI . พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 3 มีค่า 199 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากเว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 08.00 น. จำนวน 6 จุดยังเป็นสีแดง มีค่าตั้งแต่ 105 -182 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากที่สุด พื้นที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 182 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้ง 6 จุดอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม