ถึงฝนตก แต่เชียงใหม่ยังยืนหนึ่งเมืองฝุ่นจิ๋ว

เชียงใหม่ ถึงฝนตก แต่ยังขึ้นอันดับ 1 ของโลกอากาศแย่ที่สุด จุดความร้อนสะสม 1.2 หมื่นจุด แต่ดีขึ้นเมื่อไฟป่าเริ่มลดลง มาพร้อมกับค่าคุณภาพอากาศมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

จากภาพถ่ายดาวเทียมการเผาไหม้ของพื้นที่ข้างเคียงที่มีจำนวนลดลง แต่ยังพบว่าค่าคุณภาพอากาศจะมีปริมาณสูงในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และจะลดระดับลงในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำที่ยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน หลังจากเมื่อวานนี้ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝนตกลงมาหลายพื้นที่ ส่งผลให้เช้าวันนี้ จุดความร้อนจากไฟป่าลดลงไป

แต่การตรวจวัด US AQI เว็บไซต์ https://www.iqair.com พบว่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นอันดับ 1 คุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก ช่วงเวลา 08.38 น. มีค่า 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนจากการรายงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 21 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 8 จุด ยอดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 12,035 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ได้ประเมินหลังงจากพบว่าจุดความร้อนเกิดจากไฟป่า แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียม

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในห้วงระยะนี้ พบว่า ค่าคุณภาพอากาศจะมีปริมาณสูงในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และจะลดระดับลงในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำที่ยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ขณะที่การคาดการณ์สถานการณ์ คาดว่าในช่วงวันที่ 23-27 เมษายน 2566 นี้ จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศจะลดน้อยลงและดีขึ้นตามลำดับ จนลดลงมาอยู่ในระดับสีส้ม คือ เริ่มมีผลต่อสุขภาพ เท่านั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับการเผาไหม้ของพื้นที่ข้างเคียงที่มีจำนวนลดลงจากการรตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 08.00 น. ค่าฝุ่นPM 2.5 ลดลง มีค่า 64-117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่มีค่าฝุ่นมากที่สุด ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บาศก์เมตร

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม