เชียงใหม่ อันดับ 1 อากาศแย่สุดของโลก ฝุ่นเกินค่าวันที่ 95 ไฟป่าพบ 33 จุด

เชียงใหม่ ขึ้นอันดับ 1 อากาศแย่สุดของโลกฝุ่นควันพิษPM 2.5 กลับมาเกินค่ามาตรวันที่ 95 ไฟป่าพบ 33 จุด

สถานการณ์ หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศกลับมาเกินจากค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นวันที่ 95 ซึ่งพบว่า จากการตรวจวัด US AQI เว็บไซต์ https://www.iqair.com พบว่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก ช่วงเวลา 09.00 น. มีค่า 162ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากการรายงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 30 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 33 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 12,515 จุด เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 11 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 20 จุด พื้นที่สปก.และพื้นที่ชุมชนและอื่น พื้นที่ละ 1จุด

การตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 09.00 น. จำนวน 6 จุด ค่าฝุ่นPM 2.5 40-80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีเหลือง และส้ม พบมากที่สุดเป็น พื้นที่ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,พื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,พื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม