รองผอ.องค์การสวนสัตว์ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ประเทศไทย ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ในส่วนงบลงทุนที่องค์การสวนสัตว์ฯอนุมัติให้ทำการปรับปรุงทรัพย์สินของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แก่ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำเชียงใหม่ซูอควาเรี่ยมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการลงทุนของภาคเอกชนในการประกอบกิจการแหล่งเรียนรู้ ส่วนจัดแสดงหิมะเทียม หรือ สโนว์บัคดี้ วินเทอร์แลนด์ และประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ในการนี้ได้เขียนคำไว้อาลัยต่อการจากไปของหมีแพนด้า หลินฮุ่ย ในคราวเดียวกันด้วย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม