ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ

วันนี้ (5 พฤษภาคม 66) เวลา 10.00 น.ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย คุณสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ภริยา ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานชมรมฯ และคณะ เข้ามอบเงินจากการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คุณสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถนนเพชรบุรี

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม