ไฟป่าเชียงใหม่ สะสม 1.3 หมื่นจุด ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

เชียงใหม่ ไฟป่าหวนกลับมาเมื่อวานนี้ 143 จุดสะสม 1.3 หมื่นจุด ค่าฝุ่นPM2.5ขยับเกินค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่นPM 2.5 อยู่ที่ 31-62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจำนวน 3 จุด

สถานการณ์ หมอกควันและไฟป่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาเริ่มรุนแรงอีกจากสภาพอากาศร้อนแห้ง ส่งผลให้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ พบจำนวน 143 จุด จุดความร้อนสะสมเมื่อวานนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 7 พ.ค. 66 ทั้งหมดจำนวน 12,974 จุด ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลับมาขยับเกินจากค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนเช้าวันนี้ จากการรายงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ จุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 32 จุด พบในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มากที่สุดอำเภอแม่ริม 5 จุด ,อำเภอเชียงดาว 4 จุดแม่แจ่ม 1 จุด ,แม่แตง 1 จุด ,จอมทอง 1 จุด และอำเภอไชยปราการ 1 จุด ยังพบในเขตป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่แตง 14 จุด ,ดอยสะเก็ด 2 จุด ,แม่อาย 1 จุด และจอมทอง 1 จุด ยังพบเกิดในเขตชุมชนและอื่น ๆ ของอำเภอแม่ริม 1 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 13,006 จุด

ขณะที่การตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 10.00 น. จำนวน 6 จุด ค่าฝุ่นPM 2.5อยู่ที่ 31-62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 จุด จุดแรก พื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดที่สอง พื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจุดที่ สามพื้นที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม