ตม.เชียงใหม่ จับเจ้าบ้าน รับต่างชาติเข้าพักไม่แจ้งที่พักภายใน 24 ชม.

เชียงใหม่ ตม.เชียงใหม่ จับเจ้าบ้าน รับต่างชาติเข้าพักไม่แจ้งที่พักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภาณุมาศบุญญลักษม์ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนจับกุม ของ สตม. บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม. โดยพล.ต.ต.ศุภณัฏฐ เจริญเรื่องสกุล ผบก.ตม.5 สั่งการให้ ตม.จว.เชียงใหม่ ตรวจเข้มพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปราบอาชญากรรมอย่างเต็มรูปแบบพ.ต.อ.ศราวุธ วะเทผกก.ตม.ชม. และพ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.ชม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามฯ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงภายในพื้นที่ ทำการสืบสวนเพื่อจับกุมคนต่างด้าว ซึ่งได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2622 หรือความผิดตามกฎหมายอื่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตม.จ.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.5 ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบ จับกุมและเปรียบเทียบปรับ บุคคลสัญชาติไทย 4 ราย โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าบ้านฯ รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 38กำหนดหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้านเคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 77 ปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาททั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีซ้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทางตม.จว.เชียงใหม่ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.ชียงใหม่ : https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook:https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 053-201755

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม