เดอะมอลล์ กรุ๊ป สนับสนุนงบกว่า 70 ล้านบาทสู้โควิด-19 ใช้พื้นที่ห้างในกทม. นนทบุรี และนครราชสีมา เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมยก เดอะมอลล์ บางกะปิ  เป็นโมเดลต้นแบบที่ฉีดวัคซีน

.

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  สนับสนุนงบกว่า 70 ล้านบาท ร่วมแบ่งเบาการดำเนินงานของภาครัฐ  ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19  จับมือกับกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ให้กับประชาชน ที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค,  เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน  และเดอะมอลล์ โคราช เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด  โดย  เดอะมอลล์ บางกะปิ  ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพันธมิตรเครือข่าย และประเดิมฉีดวัคสาขาแรกที่สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในเร็ววัน  เดอะมอลล์ กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่”  จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนันสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ  เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19  และเตรียมความพร้อมในการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด  โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการกระจายการฉีดวัคซีน  รวมถึงการวางระบบการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว  เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง  

โดยสนับสนุนงบกว่า 70 ล้านบาท ในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล  ที่  4  สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ,  เดอะมอลล์ บางแค ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,  เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน  ได้รับการคัดเลือกจาก สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเดอะมอลล์ โคราช  ได้รับการคัดเลือกจาก สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  โดยทั้ง 4  สาขา ถือเป็นแลนด์มาร์คในเขตกรุงเทพตะวันออก, เขตกรุงธนใต้, จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดนครราชสีมา  

สำหรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน  ในพื้นที่ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป จะประเดิม

ฉีดสาขาแรก  ที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ,  เดอะมอลล์ บางแค วันที่ 2 1 พฤษภาคม 2564  สำหรับ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ โคราช พร้อมให้บริการวัคซีนกับประชาชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564  เป็นต้นไป  โดยจุดให้บริการของทั้ง 4 สาขา อยู่ที่บริเวณ เอ็มซีซี ฮอลล์

การสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ  เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป

ใช้งบกว่า 70 ล้านบาท โดยให้พื้นที่ในการดำเนินการฉีดวัคซีนใน 4 สาขา  นอกจากนี้ยังได้จัดหาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน  พร้อมสนับสนุนชุดอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการดำเนินงาน ที่ เดอะมอลล์

บางแค และบางกะปิ  อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ทั้งหมด, จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด, จัดเตรียม ระบบ Wifi, จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการสุขอนามัย เป็นต้น”

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของสถานที่  ตลอดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ เดอะมอลล์ บางกะปิ  ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพันธมิตรเครือข่าย  โดยคณะทำงานของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนเชิญพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีน-19 นอกโรงพยาบาล  ร่วมชมการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ และการวางระบบต่างๆในการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ 

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ที่ เดอะมอลล์ บางแค,

เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ โคราช   รวมถึงประชาชนที่ใช้บริการที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา สามารถเชื่อมั่นในความสะอาดปลอดภัยได้ เพราะเราดำเนินการทำความสะอาด

Big Cleaning  ใน เอ็มซีซี  ฮอลล์ และภายในศูนย์การค้าทุกวัน หลังศูนย์ฯ ปิด นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 5 มาตราการหลัก

ที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดย 5 มาตการหลัก ประกอบด้วย

1.มาตรการคัดกรองเข้มงวด อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ผู้เข้าใช้บริการทุกคน รวมถึงพนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า พนักงานรับ-ส่งสินค้า DELIVERY และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า พร้อมติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั่วทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

 2.มาตรการลดความแออัด อาทิ ลดความแออัด ด้วยการจำกัดจำนวนคน ในพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร, เคร่งครัดในมาตร Social Distancing , กำหนดทางเข้า-ออก อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ผ่านจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณทางเข้า – ออก ฯลฯ

 3.มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส อาทิ จัดพนักงานบริการกดลิฟท์ทุกตัวให้กับลูกค้า และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในลิฟท์ ทุก 10 นาที, จัดพนักงานบริการเปิด – ปิดประตูศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า, ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ TOUCHLESS PAYMENT ฯลฯ

 4.มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก อาทิ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ก๊อกน้ำ ลูกบิด กลอนประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที, ทำความสะอาดพื้นศูนย์การค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นอัตโนมัติเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ทุก 5 นาที, ทำความสะอาดใหญ่ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ขายและพื้นที่สำนักงานทุกสัปดาห์ ฯลฯ

 5.มาตรการเฝ้าระวังติดตาม อาทิ หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน พนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า

ต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด รวมถึงกรณีพนักงานที่ต้องถูกกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติงาน, ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่าน APPLICATION ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป็น ฯลฯ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในเร็ววัน  โดยพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด และขอยืดหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป สัญญาว่าจะเดินหน้าดำเนินการ

ทุกวิถีทางอย่างเต็มสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชน

คนไทย ในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ววัน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม