ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) และคณะบุคคลต่างๆ เพื่อให้กองทัพเรือนำไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขวิกฤต COVID-19

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์  จากคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ชมรม พสบ.ทร. โดยพสบ.ทร.รุ่น 13  บริจาคเครื่องPAPR จำนวน1 เครื่อง ( 42,000  บาท) เพื่อให้กองทัพเรือนำไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขวิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)​ ละสาธารณประโยชน์ต่างๆ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

• คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) จำนวน ๑๔ คณะ

ประธานชมรม พสบ.ทร. และ เลขาฯ ชมรม พสบ.ทร.มอบแผ่นป้ายจำนวน  ๑,๔๔๑,๕๐๐ บาท และมอบแผ่นป้าย พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๖ บริจาคเงินจำนวน ๑๒๒,๐๐๐  บาท และในนาม พสบ.ทร.รุ่นที่ ๔ บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑ บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๒ บริจาคเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท

๓.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๕ บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๖ บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๘ บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท

๖.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๙ บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๑  บริจาคเครื่องช่วยหายใจทีมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

๘.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๒ บริจาคเครื่อง Capnography ๑ เครื่อง และ อุปกรณ์ PAPR ๒ ชุด มูลค่า ๑๓๔,๐๐๐  บาท

๙.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๓ บริจาคเครื่องPAPR ๑ เครื่อง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท

๑๐.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๔  สนับสนุนอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดป้องกันเชื้อโรคชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (coverall) รวมมูลค่า ๑๒๕,๕๐๐ บาท

๑๑.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๕ บริจาคเงิน ๑๑๐,๐๐๐  บาท

๑๒.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๗ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐  บาท

๑๓.คณะพสบ.ทร.รุ่น ๑๘ บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๒,๐๐๐  บาท

• คณะบริษัท ซี สกาย อินเตอร์  เทรดดิ้ง  จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน เคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

• คณะผู้แทนศูนย์แว่นตาไอซอฟติก มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม