ฝนตกต่อเนื่อง เขื่อนแม่งัดน้ำเพิ่ม 42 ล้าน ลบ.ม.

เชียงใหม่ ตลอด 2 สัปดาห์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเขื่อนแม่งัดเพิ่ม 42 ล้าน ลบ.ม.มีน้ำร้อยละ 91 จากต้นเดือนมีร้อยละ75 ขณะผอ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประเมินจากปริมาณน้ำล่าสุดในห้วงฤดูปลุกข้านาปรังอาจจะขอความร่วมชาวนางด ต้องรักษาปริมาณน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ช่วยเหลือชาวสวนไม้ผล แต่จะมีการประชุมหารือร่วมกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนอีกครั้ง

หลังจากต้นเดือนกันยายน 2566 สถานการณ์น้ำในเขื่องแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 201.087 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75.88 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 138.409 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52.63 ผ่านมาสองสัปดาห์เกิดฝนตกต่อเนื่องมาจนถึงตลอดสัปดาห์นี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักยาวทุกวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นถึง 42 ล้าน หรือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 16

เช้าวันนี้ เขื่องแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ปริมาณน้ำ 243 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 91.79 จากความจุด 265 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเช่นกันเพียง 15 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6 เช้าวันนี้มีปริมาณน้ำ 153 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58.47 จากปริมาณน้ำ 2 เขื่อนใหญ่ มีน้ำรวมกัน 397 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75.19 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 13 แห่ง และอ่างขนาดเล็กจำนวน 116 แห่ง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น รวมปริมาณน้ำขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จำนวน 505.002 ล้าน ลบ.ม. คิดเป้นร้อยละ 72.46

ด้านนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด เผยว่าจากฝนตกหนักต่อเนื่องแต่ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง เพิ่มขึ้นมาไม่มาก คาดการณ์ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำใช้การได้ 120 -130 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากปริมาณน้ำดังกล่าวในห้วงปลูกข้านาปรัง อาจจะขอความร่วมมือชาวนางดปลูกข้าว เพื่อรักษาปริมาณน้ำแต่จะคงใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศของลำน้ำกวง และการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือไม้ผลในพื้นที่ อย่างไรก็ตามทางเขื่อนแม่กวงจะได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน อีกครั้ง

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม