พช.เชียงใหม่ ยกพลผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 16-19 ก.ย.66

เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวพากันชิมช้อปใช้ ของดี 25 อำเภอจัดอีเว้นท์ต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ยกพลผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมขนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวพาไปที่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น Gศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดมหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 -19 กันยายน 2566 บรรยากาศคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พากันมาชิมช้อปใช้ ซึ่ง นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดซ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพัฒนาการอำเภอทั้ง25 อำเภอ เข้าร่วมฯ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่ระดับสากล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก

โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ (ระดับจังหวัด)ในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 25 อำเภอ 75 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมช้อปใช้ สินค้าของดีจาก 25 อำเภอ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม