นายกฯมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี’67

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่าน X ว่า เด็กไทยเก่งครับ มีศักยภาพ มีความคิดดี และทันสมัย หน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง
 
ผมอยากให้เด็กไทย Enjoy กับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีความเป็นสากล เป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
“มีวินัย จิตอาสา รักประชาธิปไตย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม