คนไต้หวันชอบเที่ยวไทย คาดปีนี้นทท.กว่า 4 แสนคน

เชียงใหม่ ผอ.ทท.ไต้หวันกรุงเทพ เผย หลังมี 4 สายการบินตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ พบนักท่องเที่ยวเต็มทุกเที่ยวบิน จำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับฟรีวีซ่าของไต้หวันและไทยช่วยให้ชาวเชียงใหม่ และชาวไต้หวันท่องเที่ยว คิดง่าย เดินทางคล่อง จากปี 66 มีนักท่องเที่ยวไทยเข้าไต้วันจำนวน 3 แสนกว่าคน คาดปี 67 มีนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4 แสนคน

นางสาวซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวไต้หวัน กรุงเทพ ได้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากประเทศไต้หวัน จำนวน 22 ราย เดินทางมาพบประผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไต้หวันเพิ่มขึ้น หลังจากในปี 2566 ตั้งแต่มกราคมถึงพฤจิกายน การท่องเที่ยวของไต้หวันเพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไป 340,000 คน คิดเป็นร้อยละ 95 หากเทียบจากในห้วงการเกดิแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจากไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยกว่าร้อยละ 92 จากปัจจัยของไทยเปิดฟีวีซ่า ส่งผลให้ชาวไต้หวันคิดง่ายสะดวกพร้อมเดินทางได้ตลอดเวลา หากรัฐบาลทั้งสองประเทศเปิดฟรีวีซ่าต่อเนื่องคาดว่าในปี 2567 การท่องเที่ยวของไต้หวันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเกิน 4 แสนราย เช่นกับชาวไต้หวันจะเดินทางมาประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในส่วนการเดินทางมาครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ เมืองเป้าหมายของชาวไต้หวัน ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่มีสายการบินตรงถึง 4 สายการบิน จากการตรวจสอบพบว่าทุกเที่ยวบินจะเต็มทุกเที่ยว อย่างทีมผู้ประกอบการจะเดินทางมา หาซื้อตั๋วเครื่องบินยังได้ยาก เป็นทิศทางการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นได้นำผู้ประกอบการจากไต้หวัน มีความพร้อมรองรับ นักท่องเที่ยวชาวไทย พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดตลาดและขยายการท่องเที่ยวของไต้หวันในปี 2567

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม