ไทย-ศรีลังกา ลงนาม ยกระดับ 3 ความร่วมมือ การค้า-การเดินอากาศ-การพัฒนาอัญมณี

เวลา 16.00 น. (ตามเวลากรุงโคลัมโบ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กค. เป็นสักขีพยานร่วมกับนายรานิล วิกรมสิงเห (H.E. Mr. Ranil Wickremesinghe) ประธานาธิบดีศรีลังกา ในการลงนาม 3 ฉบับ ได้แก่

1) ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา

2) ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ระหว่างไทยและศรีลังกา

และ

3) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอัญมณีและส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งไทยสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและแหล่งอัญมณี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย

หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าว ต่างยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดในทุกระดับ ซึ่งมีรากฐานความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพระพุทธศาสนา.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม