นายกฯ เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 67 ชื่นชมผู้เข้าร่วมงานฯ สามัคคีรวมใจแต่งชุดไทย ส่งเสริม Soft Power

วันนี้ (9 ก.พ. 67) เวลา 18.15 น. ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน โดยนายกรัฐมนตรีสวมใส่ชุดผ้าไทยเสื้อสีฟ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ลายดอกพิกุล โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดงานฯ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาบริเวณงาน ได้สักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์ในมหาปราสาท จากนั้น ได้กล่าวกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อจังหวัดลพบุรีและประเทศไทย

นายกฯ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีที่ได้ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และร่วมกันสืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การพร้อมใจกันแต่งชุดไทย แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรี และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบาย Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลพบุรีมากขึ้น

ต่อจากนั้น นายกฯ ได้ร่วมชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมในราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 1,000 คน รวมถึงเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมกิจกรรม รวมถึงการออกร้านต่าง ๆ ภายในงาน

สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสืบสาน รักษา ต่อยอดด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11 ด้าน ซึ่งรวมถึงด้านท่องเที่ยว และเทศกาลประเพณี (Festival) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรี หน่วยงานรัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม