ตำรวจชัยนาทเดินเครื่องโครงการ ” บำรุงขวัญ ปันน้ำใจ ”

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ได้รอเริ่มโครงการ” บำรุงขวัญ ปันน้ำใจ ”ขึ้น โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดูแลทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับกำลังพล โดยจัดความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่จำเป็นต่อกำลังพลที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่นอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องครัว ยารักษาโรค วัสดุ-อุปกรณ์ในการดำรงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพลในสังกัด

โดยล่าสุดได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางสติปัญญา พร้อมเงินสดให้กับครอบครัว ของ ด.ต.ปิยะภัทรรัตน์ จันทร ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองมะโมง ซึ่งมีบิดาป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ หัวใจ ไต ลำไส้ติดเชื้อไม่สามารถลุกนั่งหรือเดินด้วยตนเองได้ ต้องรับประทานอาหาร และปัสสาวะทางสายยาง และให้การช่วยเหลือ ด.ช.ธีรภัทร จันทร อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นบุตรของ ด.ต.ปิยะภัทรรัตน์ ที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรม ตั้งแต่กำเนิดด้วย โดยโครงการฯนี้จะดำเนินต่อเนื่องเพื่อให้กำลังพลในสังกัดมีขวัญและกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษากฏหมายและรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม