นายกฯ เปิดงาน Holi Festival Bangkok 2024 ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย และ Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูด นทท.อินเดีย-ทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567  เวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Holi Festival Bangkok 2024” โดยมี นายนาเคศ สิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการและผู้บริหารสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายนิกร ซัลเดว กรรมการบริหารสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชวน ตาครู นายกสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย และคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับ กรรมการบริหารสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับ

จากนั้น นายกฯ จุดเทียนเปิดงาน “Holi Festival Bangkok 2024” ร่วมกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย ต่อจากนั้น นายกฯ ชมการแสดงเชิงพหุวัฒนธรรมไทย-อินเดีย เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวอวยพรเนื่องในวันโฮลี

การจัดเทศกาลโฮลีแสดงถึงการสิ้นสุดปีเก่าของพี่น้องชาวอินเดียที่นิยมเฉลิมฉลองด้วยการละเล่นสาดสี เทสีใส่กัน มีความใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานต์ของไทย และเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ การจัดงานในวันนี้เป็นการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสำคัญ รวมถึงกิจกรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิด Soft Power ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่ได้ยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

นายกฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน ประเทศไทยจะมีการจัดงาน Mega Concert โดย Bollywood rock star ซึ่งคาดว่าจะมีคนเชื้อสายอินเดียจากหลายประเทศมาร่วมงานจำนวนมาก รวมถึงในช่วงปลายปีนี้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดงานเทศกาล Diwali Festival ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน นายกฯ จึงขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั่วโลก ในตอนท้าย นายกฯ ชื่นชมและขอบคุณคณะผู้จัดงานเทศกาลโฮลีที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้น พร้อมอวยพรให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียทุกท่านประสบแต่ความสุขตลอดไป HAPPY HOLI จากนั้น นายกฯ เยี่ยมชมบูธการจัดแสดงกิจกรรมและสินค้าไทย-อินเดีย ก่อนเดินทางกลับ

ทั้งนี้ สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย (IAT) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยาและพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลโฮลี ซึ่งเป็นเทศกาลของชาวฮินดูที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม โดยเทศกาลนี้เรียกอีกอย่างว่า “เทศกาลแห่งสีสัน” รูปแบบการจัดกิจกรรมทุกคนที่เข้าร่วมงานจะสาดผงสีใส่กันอย่างสนุกสนาน หรืออาจจะสาดน้ำใส่กันคล้าย ๆ สงกรานต์ประเทศไทย แต่เปลี่ยนจากการสาดน้ำธรรมดาเป็นน้ำที่ผสมสีสันต่าง ๆ หรือบางที่ไม่ใช้น้ำแต่ใช้ผงสีสาดใส่กัน หรือป้ายหน้าป้ายตัวกัน ซึ่งจะนิยมเล่นกันในเวลาเช้าถึงเที่ยงวัน และในช่วงเย็นจะออกมาพบปะสังสรรค์ แจกขนมหวานและสวมกอดกัน เทศกาลโฮลีจึงถือเป็นเทศกาลแห่งมิตรภาพ ให้มิตรสหายได้แสดงไมตรีเข้าสวมกอดกัน ผู้ที่เคยขัดแย้งกันก็จะได้ปรับความเข้าใจและคืนสู่มิตรภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรม Holi Festival Thailand 2024 จะจัดขึ้นสองสถานที่คือ กรุงเทพมหานคร Holi Festival Bangkok ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเมืองพัทยา Holi on the Beach ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ซึ่งภายในงานจะมีหลากหลายการแสดงเชิงพหุวัฒนธรรม อลังการแสง สี เสียง สไตล์บอลลีวูด ชิม ช้อป สินค้าอินเดียจากร้านค้าชื่อดังและกิจกรรมอื่น ๆ ไฮไลท์ของงานอยู่ที่กิจกรรมการละเล่นสาดสี พร้อมกับความบันเทิงแสงสีเสียงสไตล์บอลลีวูดเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเล่นสี สาดสีบริเวณชายหาดพัทยากลาง ในวันที่เสาร์ 23 มีนาคม และบริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ช่วงเวลา 14.00 – 22.00 น.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม