เปิดหลักสูตรสั้นติดตั้ง Solar Cell ภาคครัวเรือน-ธุรกิจขนาดย่อม

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรติดตั้ง Solar Cell ในภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดย่อม

Enjoy your Smart living…Clean Energy.. สร้างอาชีพใหม่ในอนาคต เปิดโครงการหลักสูตร “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” รุ่นที่ 5 วันที่ 20-22 มีนาคม2567 โดย ดร.ศิริชัย กิตติวราพงษ์ ที่ปรึกษา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรและเพิ่มทักษะสร้างมาตราฐานและความเชื่อมั่นในอาชีพใหม่ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์. รองรับกำลังคนบุคคลกรทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทน

โดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้าSolar Cell ในภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดย่อม เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3วัน ภาคทฤษฎี 2 วัน ภาคปฏิบัติ 1วัน จบหลักสูตร ได้ประกาศียบัตร จาก สวทช + มูลนิธิ+ รับรองจากTPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในบูท Enjoy your Smart Living …Clean Energy มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย AIT R&D..งานBangkok International MotorShowครั้งที่ 45 ที่เมืองทองธานี วันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน2567 บูท D7 Hall4

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม