“สุเมธ งามเจริญ” รับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง เนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 133 ปี

นายสุเมธ งามเจริญ ประธาน บริษัท เอพลัส ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ตราสินค้า “เอ บอนเน่”และที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวง โดยได้เข้ารับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4  อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง  จาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 133  ปี ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา

รางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง มอบให้แก่บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม ในด้านต่างๆ  นายสุเมธ งามเจริญ ได้รับรางวัลนี้จากผลงานที่โดดเด่นในการสนับสนุนงานของกระทรวงยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะให้การสนับสนุนโครงการต่าง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

นายสุเมธ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ตระหนักดีว่ารางวัลนี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม  และจะมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนงานของกระทรวงยุติธรรมต่อไป  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม