“สุเมธ งามเจริญ” แชร์บทเรียนบุกตลาดฮาลาลต่างประเทศ

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอพลัส ซัพพลาย จำกัด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ “เอ บอนเน่” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนการบุกเบิกธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นายสุเมธ ได้เล่าถึงประสบการณ์จริง ในช่วงเริ่มต้นบุกตลาดฮาลาล ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมาย พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่าจากการบุกเบิกธุรกิจเครื่องสำอาง “เอ บอนเน่” ในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรฐานฮาลาลเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจในตลาดฮาลาลนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง ผลิตภัณฑ์จะต้องปราศจากส่วนผสมที่ห้ามตามหลักศาสนา และกระบวนการผลิตจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นฮาลาลแท้ 100% และต้องสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเคารพวัฒนธรรม

นายสุเมธ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนมุสลิม ต้องพัฒนาแบรนด์ที่สื่อถึงคุณค่าและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และผู้มีอิทธิพลในชุมชนมุสลิม รวมไปถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฮาลาลเพื่อขยายเครือข่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

“การบุกตลาดฮาลาลต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานฮาลาลอย่างถ่องแท้ รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยความอดทน ความมุ่งมั่น และกลยุทธ์ที่เหมาะสม การทำธุรกิจฮาลาล ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่เป็นการสร้างความไว้วางใจและมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ผู้ประกอบการที่เข้าใจหลักการนี้ และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน” นายสุเมธ กล่าวในตอนท้าย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม