เทคโนโปลิฯช่วยชาวบ้าน ออกค่ายอาสาบ้านน้ำจำ

เชียงใหม่ วิทยาลัยโปลิ จัดนศ.ปวช.3 เกือบ 900 คนออกค่ายอาสาพัฒนา บ้านน้ำจำ อำเภอสันกำแพง ชาวบ้านสุดปลื้ม เข้ามาเรียนวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้าน ทำในสิ่งไม่เคยทำ ได้ฝึกอาชีพเสริมจากชุมชน ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจากการใช้จ่าย

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้นำนักศึกษา ชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. 3 จำนวน 890 คน ทั้งชายและหญิง เข้าค่ายอาสาพัฒนา ในบ้านน้ำจำ หมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง เป็นปีที่ 30 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง วันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมควบคุม จะมีการแบ่งแยกนักศึกษาชาย และหญิง ออกไปพักอยู่ตามบ้านของชาวบ้าน ซึ่งนักศึกษาจะเข้าไปช่วยทำงานงานเหมือนอยู่บ้านของตนเอง ยังได้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้เรียนรู้กิจกรรมของชุมชน ฝึกอาชีพของชุมชนการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำพัดกระดาษสา ทำฝ้ายมงคลใช้งานบุญ งานแต่ง งานบายศรี ฝึกทำตุงแบบลานนา และไปช่วยงานของแต่ละบ้านเรือนที่แตกต่างกัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมออกค่ายอาสาของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้กระทำมา 29 ปี ทั้งปวช. และปวส. ในแต่ชั้นปีจะไปทำกิจกรรมตามหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะไปพักอาศัยอยู่บ้านของชาวบ้านในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมของชุมชน ใช้ชีวิตความเป้นอยู่แบบชาวบ้าน แต่ที่ผ่านมาติดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้หยุดพักไป กลับมาเริ่มอีกครั้ง จะช่วยให้น้องๆนักศึกษา นำความรู้และประสบการร์ใหม่มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในวันข้างหน้า แสดงถึงความรักความอบอุ่นของนักศึกษาต่อชุมชนที่ได้ไปทำกิจกรรม

อย่างน้องนักศึกษาหญิง 4 คน ซึ่งอยู่คนละสาขาที่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน มาช่วยกันติดตั้งโซล่าเซลล์ อย่างชำนาญบอกว่าไม่เคยทำมาก่อน แต่ก็ได้เรียนรูจากเพื่อนผู้ชายก็มาทำไม่ได้อยากอะไร ก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ใหม่ ทำให้นำไปใช้กับบ้านของตนเอง ซึ่งมาจากสาขาสถาปัตยกรรม ,สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการบัญชี ขณะเดียวกันชาวบ้านที่นำรถยนต์มาให้อาจารย์ และนักศึกษา สาขาช่างยนต์ ได้มาซ่อมให้ขอ ชื่นชมเป็นอย่างมาก การซ่อมก็ไม่เสียใช้จ่าย จากรถที่คันเร่งข้างตอนนี้ดีเป็นปกติการขับขี่ยังได้แนะนำตรวจเช็ครถให้อีกด้วย

ด้านนายประดิษฐ์ อนจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 กล่าวว่าหลังจากได้รับการประสานจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านซึ่งทุกคนพร้อมยินดีให้น้องๆ นักศึกษาได้เข้าออกค่ายอาสาพัฒนา ในชุมชนซึ่ง มีอยู่ 400 กว่าครัวเรือน ซึ่งได้แบ่งน้องๆ นักษาไปพักอาศัยของแต่ครอบครัว ในช่วง 2 วันแรกจะมีการพัฒนาในบ้านเรือน ซ่อมแซม ดูแลภายในบ้าน หรือบางบ้านมีสวนไร่นา น้องๆ ก็ได้ออกไปเรียนรู้การทำสวนทำนา บางบ้านเป็นร้านค้า ตัดเย็บเสื้อผ้า จัดทำหัตถกรรมต่างๆ ก็ได้เรียนรู้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนำน้องเยาวชนซึ่งเป็นอนาคดของชาติ จากที่เรียนในครอบครัวตัวเอง มาเรียนรูครอบครัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ จากการมาพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน ที่สำคัญชุมชนได้ประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจของชุมชนจาการใช้จ่ายใช้สอยของน้องๆ ในห้วงที่เข้าพักออกค่ายในครั้งนี้ เป็นของโครงการที่ดีมาก ตนเองได้ขึ้นกล่าวต่อนักศึกษา ขอให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม