องค์กรจอง “ซิโนฟาร์ม”วันเดียว 6,938 องค์กร

องค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีจำนวน ๖,๙๓๘ องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร ๓,๑๘๒,๐๐๖ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร องค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม