“ครูกัลยา” ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร จับมือ เค ฟาร์ม คอฟฟี่ สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร

กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 22 มิถุนายน 2564)

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร รับเทรนด์การเติบโต สร้างความพร้อมออกไปประกอบอาชีพ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และมีการเติบโตในอนาคตที่ดีอย่างธุรกิจกาแฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างรายได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

“การพัฒนาอาชีวศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการสร้างคนคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความร่วมมือจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งเกษตร เกี่ยวกับข้องกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนเริ่มต้นจากเกษตรทั้งสิ้น และในช่วงวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทุกอาชีพได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่อาชีพที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คืออาชีพด้านเกษตร” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว.

ทั้งนี้การพัฒนากำลังอาชีวศึกษาด้านเกษตรที่จะทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอย่างมีคุณภาพ จำเป็นจะต้องได้รับองค์รู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะมาบ่มเพาะให้ผู้เรียนจบมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นที่ต้องการของภาคผู้ประกอบการ และที่สำคัญสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจากเรียนจบทั้งอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่ตลาดงาน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม