สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอมในประเทศไทย จัดทีมมอนิเตอร์รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสกัดกั้นข่าวปลอม

นายโกศล สงเนียม รักษาการประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นประธานการเปิดประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอมในประเทศไทย โดยมีดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์ , นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมด้วย ตัวแทนกรรมการสมาคมฯ , สื่อมวลชนอาวุโส สื่อมวชนอิสระ , และดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า ในฐานะนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบระบยและสร้างกลไกการตรวจสอบข่าวปลอมที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

นายโกศล สงเนียม รักษาการประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวจะมีทีมงานมอนิเตอร์ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับข่าวสารข้อเท็จจริงร่วมกองบรรณาธิการร่วมกับสื่อมวลชน และนำผลการตรวจสอบข่าวปลอมเสนอต่อสาธารณชน โดยที่ผ่านมามีข่าวปลอมมากมายได้สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิชสชีพสื่อมวลชน ทำให้สื่อกระแสหลักต้องกลายเป็นผู้ตาม ตกเป็นเป้าโจมตี จากการรายงานข่าว ” ความจริงที่ไม่มีใครอยากรู้ รวมทั้งทำให้ความน่าเชื่อถือของสื่อกระแสหลักลดลงอย่างรวดเร็ว

” การจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอมฯ จะเป็นกลไกในการตรวจสอบเฟคนิวส์ แล้วส่งกลับไปยังองค์กรสื่อต้นสังกัด และหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการแก้ไข บูรณาการเพื่อช่วยกันสกัดกั้นข่าวปลอม  “

ทั้งนี้นายโกศล กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกความร่วมมือทั้ง 3 ภาคส่วนทั้งสมาคมสื่อ นักวิชาการและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ จะช่วยสร้างกระบวนการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม และยกระดับความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม