“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์”สว. ไทย หนึ่งในตัวแทนสะท้อนความคิดเห็นชื่นชการบริหารประเทศของจีน

ในโอกาสที่ประชาชนจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีน( CCP ) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนาครบ 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม2021 ที่ผ่านมา

สถานีโทรทัศน์จีน Phoenix TV ได้บันทึกรวบรวมความคิดที่สะท้อนออกมาจากผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายพรรคทCCP จากนอกประเทศจีน เพื่อรายงานในรายการพิเศษที่ออกอากาศในโอกาสสำคัญนี้

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้ข้อคิด โดยได้กล่าวชื่นชมความคมคายในยุทธศาสตร์ภายใต้การนำของของพรรคฯ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อแต่ละช่วงของการพัฒนาประเทศจีน

ความมุ่งมั่นที่ผู้นำแต่ละรุ่นของพรรคได้ชี้นำและกำกับให้เกิดผลความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอน จนจีนก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้นำ ทั้งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง การพัฒนาสังคม การเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะการการแก้ไขปัญหาความยากจนจนถึงระดับครัวเรือนจนเป็นผลสำเร็จ  การปราบคอร์รัปชัน และการใช้หลักคุณธรรมในการนำ จนสามารถทำให้ประชากรที่มีจำนวนนับพันล้านคน เลื่อมใสและให้ความร่วมมือต่อทิศทางและนโยบายเป็นอย่างดี

….‘’สิ่งเหล่านี้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ และจะเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญ ของการบริหารประเทศที่โลกต้องเรียนรู้ ถอดประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการดูแลพัฒนาประเทศของตนต่อไป’’… นายวีระศักดิ์กล่าว

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม