“เฉลิมชัย”รุกนโยบายอาหารแห่งอนาคต ส่งเสริม “ผำ” ไข่น้ำ-คาเวียร์เขียวเป็นซูเปอร์ฟู้ด ดาวรุ่งสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรฝ่าวิกฤติโควิด19

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายอาหารแห่งอนาคต(Future Food Policy)เป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศตลอดห่วงโซ่เกษตรและอาหารเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลกในยุคนิวนอร์มอล(New Normal)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้การขับเคลื่อนของ”กรกอ.”เดินหน้าส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือผำหรือไข่ผำหรือไข่น้ำ(Wolffia)ซึ่งเป็นพืชน้ำล้ำค่ามีฉายาว่า”คาเวียร์เขียว”(Green Caviar)”ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ด(SuperFood)ของอาหารแห่งอนาคต(Future Food)โดยสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)เปิดเผยวันนี้(23ต.ค.)ภายหลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ศักยภาพของไข่น้ำสำหรับเกษตรกรไทยและการส่งออก” ว่า

“ผำเป็นพืชวัฒนธรรมและอาหารพื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณกาล วันนี้กลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลกเพราะมีโภชนาการ(Nutrients)ครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกทั้งวิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ โปรตีน ประกอบกับเป็นพืชน้ำทรงกลมขนาดจิ๋วจึงได้ฉายาว่า Green Caviar นับเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มนโยบาย อาหารแห่งอนาคต(Future Food )ซึ่งแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่ 1. อาหารอินทรีย์ 2. อาหารเสริมสุขภาพ 3. อาหารทางการแพทย์ 4. อาหารนวัตกรรมใหม่

เราส่งเสริมสนับสนุนโดยร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

  1. อุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม
  2. อุตสาหกรรมอาหารเสริม
  3. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารเสริม
  4. อุตสาหกรรมยาและยาสัตว์
  5. อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และบำรุงผิว

นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรฝ่าวิกฤติโควิด19เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ” นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม