พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยความรักสามัคคีความอดทนในการสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานา

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ความว่า ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัย ไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพานเราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรักสามัคคีความอดทนและความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจาก การที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลแต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือหรือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพ แข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม