‘เฉลิมชัย’ เร่งรับมือผลไม้ปี’65 ล่วงหน้า ให้ “อลงกรณ์” ตรวจด่านเชียงแสน-เชียงของ เพิ่มส่งออกถ่วงดุลค้าจีน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะด่านนำเข้าจีน และส่งผลต่อการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ของไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการและบริหารการจัดการผลไม้ (Fruit Board) มีความเป็นห่วงสถานการณ์และได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย จึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ลงพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ลำพูนและเชียงรายระหว่างวันที่ 11-15ม.ค. 65

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยจะติดตามความคืบหน้าในหลายด้านได้แก่การบริหารจัดการผลไม้ของภาคเหนือ ฤดูการผลิตปี 2565(ลำไย) ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ภาคเหนือ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและเชียงราย พร้อมตรวจเยี่ยมด่านเชียงของและด่านเชียงแสน ในการส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรทางบกและทางเรือลำน้ำโขง

โดยเฉพาะมาตรการSPSและโควิดฟรี(Covid Free)และแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งผ่านด่านบ่อเตนและด่านโมฮ่าน การประชุมหารือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนากาแฟอาราบิก้า(Arabica)ตลอดห่วงโซอุปทาน การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานภาคเหนือตอนบนและการขับเคลื่อนโครงการโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ เพื่อพัฒนาการเกษตรในเมืองและส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแก้ปัญหาpm.2.5 และลดก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์Climate ChangeตามแนวทางCOP26

สำหรับข้อมูลการส่งออกนำเข้าผักผลไม้โดยรวมระหว่างไทบกับจีน ปรากฎว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าจีนกว่า3เท่าตัวโดยในปี 2563 ไทยส่งออกผลไม้ไปจีน 1.02 แสนล้านบาท ไทยนำเข้าผลไม้จากจีน 30,735 ล้านบาท ไทยได้เปรียบจีน 7.2 หมื่นล้าน ครองตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนตลาด(Market Share)เป็นอันดับ1สูงถึง45%

ขณะที่ 10 เดือน ของปี 2564 ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.48 แสนล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ส่วนการนำเข้าส่งออกผักในปี2563จีนส่งออกออกผักมาไทย 8 พันล้านไทยส่งออกผักสดผักแข็งผักแห้งและมัน หัวมัน 30,000ล้าน (ระหัส07)แต่ถ้าแยกผักออกมาไทยส่งออกผักไปจีน1พันล้านบาทเสียดุลการค้าจีนด้านผัก7พันล้านบาท ขณะที่ไทยได้เปรียบการส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า7 หมื่นล้านบาท

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม