ชาวบ้านบ้านหัวบึง อ.ครบุรี จ.โคราช ทำประชาคมขอที่สาธารณะคืนจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

 ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดประชุมทำประชาคมเพื่อลงมติเห็นชอบจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของวัดป่าภูห้วยทรายในปัจจุบันจำนวน จำนวน 705 ไร่ 1 งาน โดยมี นายมานพ เพียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 นายสุรศักดิ์ กลางแก้ว  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 นายสุคนธ์ นนตะบุตร เลขานุการสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครบุรี ดำเนินการประชุม โดยมีชาวบ้านร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยมีนายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาวิชาข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และคณะบุคคลจากองค์กรต่างๆ อีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมสังเกตุการ

โดย นายมานพ เพียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหัวบึง แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชนมีจำนวน 705 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ทางชุมชนต้องการใช้พื้นทีดังกล่าวจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ด้าน นายสุคนธ์ กล่าวว่า จากเดิมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2524 พื้นที่ดังกล่าว ได้มีการออกโฉนดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 705 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีความชัดเจนเรื่องขอบเขต เพราะถูกประชนบางส่วนขยายพื้นที่ทำกินเข้าไปในเขตป่าสาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าว ทั้งนี้เกือบ 12 ปีแล้วที่ประชาชนมีมติประชาคมให้ทำการก่อตั้งวัดในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจะได้มีการดูแลรักษาป่าทั้งนี้ในการจัดตั้งวัดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ พ.ร.บ.สงฆ์ คือให้สำนักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์ รวมถึงป่าชุมชน สามารถขอจัดตั้งเป็นวัดได้ ซึ่งกระบวนการในการออกรังวัดที่ดินเพื่อยืนยันในพื้นที่เดิมนั้นทางอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการในเรื่องของการสอบเขตพื้นที่ และหลังจากสอบเขตแล้ว จะมีการขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยการให้ประชาชนในพื้นที่แสดงเจตจำนงขอจัดตั้งป่าชุมชน พร้อมทั้งเลือกคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการก่อตั้งวางรูปแบบการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนร่วมกัน และบริหารจัดการดูแลป่าชุมชนจนกว่าจะมีการตั้งกรรมการบริหารชุดต่อไป หลังจากนั้นจะสามารถขอจัดตั้งวัดได้ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ผลการประชาคมในครั้งนี้ ชาวบ้านได้ลงมติเห็นชอบจัดตั้งป่าชุมชน

สำหรับการติดตามความคืบหน้าในการออกรังวัที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อยืนยันพื้นที่จำนวน 705 ไร่  1 งาน 8 ตารางวา นั้น ทางด้านนายบัณฑิต นาวาสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (อบต.บ้านใหม่)  ว่าทางอบต.ทราบเรื่องทรามที่ทางอำเภอสั่งให้ทำการรังวัดที่ดินใหม่ร่วมกับทางสำนักงานที่ดิน และทางอบต.ได้เตรียมการไว้แล้วรอเพียงทางสำนักงานที่ดินประเมินค่าใช้จ่ายแจ้งกลับมาทางอบต. ก็จะดำเนินการตั้งเบิกงบประมาณในการดำเนินการออกรังวัด

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และจากการบันทึกการชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหัวบึง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้สำนักสงฆ์ป่าภูห้วยทรายมีการดำเนินงานในพื้นที่ ให้พระสงฆ์เข้าพักอาศัยเพื่อดูแลรักษาป่าไม้ ให้เป็นวัดที่ถาวรสืบต่อไป ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของประชาชน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม