อลงกรณ์เผยรถไฟ ‘จีน-ลาว’ ขนเกษตรไทย 20 ตู้ถึงฉงชิ่งใน 6 วัน เร่งดันผลไม้ขึ้นรถไฟทันผลิตปี’65

อลงกรณ์’ เผยรถไฟสายจีน-ลาว ขนเกษตรไทย 20 ตู้ถึงฉงชิ่งภายใน 6 วัน เร่งดันผลไม้ขึ้นรถไฟให้ทันผลิตปี’65 ลุ้นเปิดด่านตรวจพืชสถานีโมฮ่าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรของไทยล็อตแรก 20 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยรถไฟสายจีน-ลาว จากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้สู่ด่านรถไฟโมฮ่านของมณฑลยูนนาน ได้ขนส่งถึงมหานครฉงชิ่ง โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 6 วัน ตั้งแต่เดินทางออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยใช้เวลาใน สปป.ลาว 3 วัน และการเดินทางในจีนอีก 3 วัน

โดยได้สรุปตารางเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนจากไทยผ่าน สปป.ลาว ข้ามพรมแดนจีนจนถึงภาคตะวันตกของจีนคือมหานครฉงชิ่ง เชื่อว่าจะสามารถลดเวลาในการขนส่งในอนาคตเหลือเพียง 4 วัน เมื่อมีการปรับตัวการทำงานของทุกฝ่าย เป้าหมายต่อไปคือการเร่งเปิดบริการอย่างเป็นระบบ การลดเวลาการขนส่งตลอดห่วงโซ่โลจิสติกส์เพื่อขยายการขนส่งทางรถไฟสายนี้สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์ม กล้วยไม้ น้ำตาล และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น

โดยมีเป้าหมายให้สามารถขนส่งทางรถไฟให้ทันฤดูกาลผลิตปี 2565 ขณะนี้ฝ่ายไทยและ สปป.ลาว พร้อมแล้ว รอทางจีนเปิดทำการด่านตรวจพืช ณ สถานีรถไฟโมฮ่านภายใต้พิธีสารที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือกับทางการจีนให้เร่งดำเนินการหลังเทศกาลตรุษจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ จะรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ในวันที่ 17 ก.พ.นี้

“นับเป็นขบวนสินค้าปฐมฤกษ์ของไทยที่สามารถเปิดบริการได้เป็นขบวนแรก และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของนโยบายอีสานเกตเวย์ เชื่อมอีสาน เชื่อมโลก ด้วยเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายโลจิสติกส์เกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สื่อมวลชนในประเทศจีนให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรถไฟจากไทยไปจีนเที่ยวแรกอย่างมาก โดยเสนอข่าวกันครึกโครม และวิเคราะห์ว่าเร็วกว่าการขนส่งทางเรือถึง 4 เท่า ดังตัวอย่างข่าวที่แปลเป็นภาษาไทยที่ยกเป็นตัวอย่างมา ณ ที่นี้ สินค้าทางการเกษตรของไทยที่ถูกขนส่งโดยรถไฟมาถึงจีนเป็นครั้งแรก เส้นทางรถไฟจีน-ลาวทั้งสองทางเปิดให้บริการแล้ว รถไฟบรรทุกข้าวเหนียวไทยปริมาณ 500 ตัน ขบวนแรกของรถไฟสายจีน-ลาวได้ออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ในลาว และเดินทางมาถึงด่านโมฮ่านในมณฑลยูนนานของจีนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565

จากนั้นใช้เวลา 3 วันขนส่งถึงเมืองฉงชิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นที่รู้กันว่าการขนส่งทางรถไฟนั้นใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้อยกว่าทางทะเลถึง 4 เท่า โดยการมาถึงของสินค้าทางการเกษตรของไทยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปิดให้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวอย่างเป็นทางการทั้งสองทาง การเปิดตัวรถไฟขบวนนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลไทยและลาว หลังจากบรรจุข้าวเหนียวในโรงงานของไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรในไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จากนั้นจึงขนส่งทางถนนไปยังด่านท่านาแล้งในลาวเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร เนื่องจากศุลกากรลาวได้ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของไทย ซึ่งขนส่งทางรถไฟจากลาวไปยังจีนเป็นครั้งแรก จึงเกิดปัญหาการกักกันสินค้าระหว่างพิธีการทางศุลกากร

อย่างไรก็ตาม ด้วยการประสานงานของหลายฝ่ายทั้งไทยและลาว รวมถึงความร่วมมือของ New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. ด้วยเหตุนี้เอง รถไฟจึงออกเดินทางจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่ไทยได้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังจีนผ่านลาว

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม