องค์กรวิชาชีพสื่อออกแถลงการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

ขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอเรียกร้องให้ต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวและช่างภาพที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ขอให้สื่อมวลชนทุกคนระมัดระวังการนำเสนอข่าวและภาพข่าว ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้าน

พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวและภาพข่าวในลักษณะที่เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น” สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (17 พ.ย.63)

แถลงการณ์เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต การชุมนุมตามที่กลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรได้ชุมนุม ที่หน้ารัฐสภาเกียกกายวันนี้และสถานการณ์ได้มีการใช้การฉีดน้ำที่ผสมแก๊สน้ำตา มีผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บช่วงบ่ายก่อนจะถึงเวลานัดการชุมนุมในช่วงเย็น และมีการเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่าอาจใช้อาวุธปืนกระสุนยางหากยังมีการฝ่าฝืนข้ามแนวสิ่งกีดขวางนั้น

ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและภาระหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะชนอย่างถูกต้องรอบด้าน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงมีข้อเสนอแนะมายังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรต้นสังกัด ดังต่อไปนี้

  1. ขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่การรายงานข่าวในพื้นที่แนวปะทะ โดยสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอ
  2. ขอเรียกร้องให้ต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวและช่างภาพที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยใช้วิจารณญาณในการดูแลสั่งการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวแก่นักข่าวช่างภาพอย่างเหมาะสม
  3. ขอให้สื่อมวลชนทุกคนระมัดระวังการนำเสนอข่าวและภาพข่าว ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้าน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวและภาพข่าวในลักษณะที่เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

อนึ่ง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอแจ้งว่า “ปลอกแขนป้ายผ้า” ที่มีตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ เป็นสมบัติขององค์กรวิชาชีพสื่อ และยืนยันการใช้ปลอกแขนดังกล่าวว่าจะต้องใช้ควบคู่กับบัตรประจำตัวพนักงานของต้นสังกัด เพื่อใช้ในการแสดงตนเมื่อมีการตรวจสอบ โดยขอให้ทุกฝ่ายเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวและช่างภาพ

ในขณะเดียวกันสมาคมนักข่าวฯ ขอความร่วมมือจากเพื่อนสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบ หากพบว่ามีบุคคลภายนอกแอบอ้างในการใช้ปลอกแขนดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่า เป็นการแอบอ้างจริง สมาคมฯ สามารถขอเรียกคืนปลอกแขนดังกล่าวได้

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
17 พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม