เชียงใหม่ ค่าฝุ่นPM2.5 เพิ่มขึ้นสะสมทั้งจังหวัดเป็นสีเหลืองจ่อเกินค่ามาตรฐาน

ช่วงเช้าวันนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นสีเหลืองทั้งการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ เช้าวันนี้ช่วง 08.00 น. เป็นสีเหลืองทั้งจังหวัดทั้ง 5 จุด ตรวจวัด มากที่สุดพื้นที่ โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ,จุดที่ 2 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 48 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ,จุดที่ 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบล.ช้างเผือก อำเภอเมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร .จุดที่ 4 บนดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและจุดที่ 5 กลางเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง แต่ใกล้จะเกินจากค่ามาตรฐาน ที่ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสภาพอากาศช่วงเช้ายังเย็น แต่มีกระแสลมพัดเข้ามาในเมือง ซึ่งเป็นแอ่งกระทะฝุ่นควันPM 2.5 ที่ไหลเข้ามาถูกพัดสลายตัวลงไปไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

แต่พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ จากเว็ปไซด์ AIR Visual เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ช่วงเวลา 08.00 น. จากการตรวจค่า US AQI 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่อันดับที่ 14 ของโลก

ส่วนการรายงาน จากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพบว่าการตรวจหาจุดความร้อนพบจำนวน 180 จุด มากที่สุดอยู่ที่จังหวัดแม่ฮองสอน 54 จุด รองลงมาจังหวัดลำปาง 16 จุด และจังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร จังหวัดละ 13 จุด


ด้านคุณภาพอากาศใน 17 จังหวัดพบที่ตำบลจองคำ อำเมือง จังหวัดแมฮ่องสอน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากที่สุด 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดตรวจวัดตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดฮ่องสอน 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีส้ม และส่วนใหญ่คุณภาพอากาศจะดีขึ้นเป็นสีฟ้า เขียว และเหลือง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม