เอ พลัส ซัพพาย จับมือกรมแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาองค์ความรู้กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ มุ่งผงาดในตลาดโลก

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ- พลัส ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา เอ- พลัส ซัพพลาย  และอีก 7 กลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา และกัญชง ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางการพาณิชย์ กับกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยมีกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีสินค้าของคนไทย เพื่อตอบโจทย์ตลาดโลก

“กัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่งถูกถอดออกจากยาเสพติด กรมแพทย์แผนไทยฯ ก็จะให้องค์รู้เรื่อง ทั้งการจดทะเบียน การใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการผลิตและจำหน่าย ซึ่งเอ พลัส ซัพพาย เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คอสเมติกแบรนด์ เอ บอนเน่  จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านสกิลแคร์ แฮร์แคร์ โดยจะร่วมวิจัยกัญชา เพื่อนำเอาสารที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาต่อยอด และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดโลก” ประธานเอ พลัสฯ กล่าว

ด้านนายแพทย์ยงยศ ธรรมาวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า การผลักดันสมุนไพรกัญชาและกัญชง เป็นภารกิจที่สำคัญ และถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทย ในการสร้างและพัฒนาต้บนแบบจากัญชา กัญชงเพื่อพัฒนาสายพันธ์ที่เหมาะสม สู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ที่เกิดจากการร่วมมือนี้ เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งตลาดกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสามารถสร้างรายได้ทนับเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 5 แสนล้านบาท และการร่วมกันวิจัย พัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุขและเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม